Human Direction

Nationellt Idrottsförbund

Strategisk projektledare och rådgivare till förbundsordförande i utformning av mål och strategidokument samt i metod och processer för genomförande. 

Arbetet med Idrottsförbundet genomförs med bred delaktighet från distrikt och intressenter i en demokratisk genomförd process. Organisationen arbetar just nu med att utforma verksamhetsplaner och handlingsinnehåll för justeringar i arbetssätt, metoder och fokus. Rollen som rådgivare innebär fortsatt stöd till förbundsordförande och andra nyckelpersoner inom idrottsförbundet.