Human Direction

Större byggbolag

Tillsammans med Ägare, VD och ledningsgrupp genomfört analys av nuläge, framtida affärsstrategi samt konkretisering av verksamhetsfokus. 

Arbetet har resulterat i en justerad målbild gällande affärsmix, förändringar i organisation samt en tydligare ledningsstruktur. Bolaget omsätter årligen ett antal hundra miljoner med goda tillväxtmöjligheter och är nu på god väg att realisera sin plan för framtiden.