Human Direction

Hotel & Nöjescenter

Uppdrag för hotell & nöjescenter att arbeta fram en flerårig strategi, målformulering och handlingsplan samt agerat rådgivare till ledning och ägare i genomförande.

Utgör ett av Sveriges starkaste hotel & nöjescenter och uppdraget pågår genom deltagande på styrelsemöten, vissa ledningsmöten samt genom återkommande coachsamtal med VD. Anläggningen har sedan uppdragets start utvecklat sin försäljning kraftigt genom ny försäljningsstruktur och syn på marknadsföring.