Human Direction

Multiarena & Arenaområde

Inledningsvis rådgivande med uppdrag att tillsammans med ledning klarlägga affärsidé, strategi, mål och senare operativt ansvarig för kommersiell plattform.