Human Direction

Mediakoncern

Återkommande uppdrag för mediakoncern i ledarskapsfrågor med utbildningsinsatser och coachuppdrag för flertalet ledare. Agerat moderator vid ett antal större interna samlingar kring besparingar.