Human Direction

Min idé

Långsiktig framgång skapas av människor i företag och organisationer med tydlig identitet och plan för framtiden. 
Denna plattform ger rätt förutsättningar för ledarskap och utveckling av verksamhet, ledning och medarbetare.  
   


Uppdrag

Tony Karlsson

Aktiv inom ledarskap, HRM och verksamhetsutveckling. Arbete i uppdrag och genom flertalet styrelseuppdrag i näringsliv och föreningsliv. 

Kontakt

Human Direction arbetar för uppdragsgivare på olika platser i Sverige och utgår från kontor i Halmstad och Stockholm. 

Ring 035-158 111 eller maila info@ humandirection.se