Human Direction

Uppdrag

Nationellt Idrottsförbund
Strategisk projektledare och rådgivare till förbundsordförande i utformning av mål och strategidokument samt i metod och processer för genomförande. 

Arbetet med Idrottsförbundet genomförs med bred delaktighet från distrikt och intressenter i en demokratisk genomförd process. Organisationen arbetar just nu med att utforma verksamhetsplaner och handlingsinnehåll för justeringar i arbetssätt, metoder och fokus. Rollen som rådgivare innebär fortsatt stöd till förbundsordförande och andra nyckelpersoner inom idrottsförbundet.  

Hotel & Nöjescenter
Uppdrag för hotell & nöjescenter att arbeta fram en flerårig strategi, målformulering och handlingsplan samt agerat rådgivare till ledning och ägare i genomförande.

Utgör ett av Sveriges starkaste hotel & nöjescenter och uppdraget pågår genom deltagande på styrelsemöten, vissa ledningsmöten samt genom återkommande coachsamtal med VD. Anläggningen har sedan uppdragets start utvecklat sin försäljning kraftigt genom ny försäljningsstruktur och syn på marknadsföring. 

Större byggbolag
Tillsammans med Ägare, VD och ledningsgrupp genomfört analys av nuläge, framtida affärsstrategi samt konkretisering av verksamhetsfokus. 

Arbetet har resulterat i en justerad målbild gällande affärsmix, förändringar i organisation samt en tydligare ledningsstruktur. Bolaget omsätter årligen ett antal hundra miljoner med goda tillväxtmöjligheter och är nu på god väg att realisera sin plan för framtiden.

Multiarena och arenaområde
Inledningsvis rådgivande med uppdrag att tillsammans med ledning klarlägga affärsidé, strategi, mål och senare operativt ansvarig för kommersiell plattform.

Mediakoncern
Återkommande uppdrag för mediakoncern i ledarskapsfrågor med utbildningsinsatser och coachuppdrag för flertalet ledare. Agerat moderator vid ett antal större interna samlingar kring besparingar.

“Never give up. Never, never give up!. We shall go on to the end.” 


Winston Churchill