Human Direction

Min idé

Långsiktig framgång skapas av människor i företag och organisationer med en tydlig identitet och plan för framtiden. Denna plattform ger förutsättningar för ledarskap och utveckling av verksamhet, ledning och medarbetare. 

Min ambition är att möjliggöra framgång genom att skapa tydlighet kring identitet, strategier och metoder för arbete med målformulering, handlingsplaner och uppföljning. Arbetssätt och metod utformas utifrån förutsättningar och ambition.

  

”Sinnen är som fallskärmar. De fungerar bara som de ska när de är öppna” 

Sir James Dewar