Human Direction

Verksamhet

Företag och organisationer befinner sig ständigt i förändring och förr eller senare behövs en strategisk översyn och analys av verksamheten. Vid dessa tillfällen kan det  vara en god idé att anlita externa hjälp för analys och val av metoder för framtida måluppfyllelse.

Jag hjälper uppdragsgivare att definiera de strategiska frågeställningarna baserat på min erfarenhet tillsammans med intern analys av organisationens nuläge, förutsättningar och omvärld.

Baserat på vad som framkommer och beslutas kan jag hjälpa er att strukturera affärsprocesser och agera stöd i genomförande. Jag stödjer er i analys, målformulering och har metoder för framgångsrikt arbete med handlingsplaner och uppföljning.

Inför varje uppdrag genomför vi gemensamt en bedömning av omfattning på stöd och tjänster som behövs. Metod, arbetssätt och förhållningssätt leder till realiserbara förslag och konkreta resultat. 

?

 VÄRDERINGAR är grunden för samarbete och utgör ledstjärnor i  varje beslut. Human Direction arbetar med  både hjärta och hjärna för att skapa energi och kraft till din organisation.